کمپینگ گردشگری اسفیدان

مجتمع گردشگری کمپ تفریحي اسفیدان با هدف ارائه خدمات گردشگری ، پذیرایي و تفریحي از قبیل: رستوران، سوئیت های اقامتي ، آلاچیق و ... در روستای اسفیدان واقع در 45 کیلومتر جنوب شرقي بجنورد تاسیس خواهد شد .

کمپینگ گردشگری اسفیدان در زمیني به مساحت 5000 متر مربع عرصه و زیربنای 1000 متر مربع در روستای اسفیدان آماده واگذاری به بخش های خصوصي و سرمایه گذاران متقاضي مي باشد که در طرح حاضر سعي شده ، خدمات و مشخصات ارائه شده بر اساس یک الگوی استاندارد باشد که الگو فوق مي تواند توسط سرمایه گذار تغییر یابد ، لذا در حال حاضر پیش بیني بعمل آمده جهت خدمات قابل ارائه در این مجتمع شامل دپارتمان هایي به شرحذیل مي باشد :
دپارتمان های این مجتمع توریستي –تفریحي و خدماتي – رفاهي عبارتند از:

  1. رستوران سنتي به مساحت 200 متر مربع
  2. سوئیت های اقامتي معمولي با تعداد 10 واحد و زیر بنای 400 متر مربع
  3. پارک بازی کودکان به مساحت 250 متر مربع
  4. آلاچیق و سکوی نشیمن به تعداد 50 عدد


درصد مواد اولیه مورد نیازداخلی درصد خارجی درصد
درصد فروشبازار داخلی درصد بازار خارجی درصد
زمان اجرای پروژه (ماه)
اشتغال مستقیم (نفر)
مطالعه امکان سنجی انجام شده؟
زمین تهیه شده؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس و ...) اخذ شده؟
موافقت نامه شراکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی؟
توافق با پیمانکار داخلی / خارجی؟
زیرساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده؟
موافقت نامه مالی؟
دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشور های سازنده آنها فراهم شده؟
قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده؟


تعداد بازدید : 1452