کلیپ فرصت های سرمایه گذاری

مزایای بخش کشاورزی

شرایط اقلیمی مساعد و متنوع و برخورداری نسبتا مناسب از نزولات آسمانی از نظر مقدار و توزیع پراکنش و دیگر پارامترهای موثر بر رشد

مزایای بخش گردشگری

برخورداري از جاذبه‌های گردشگری بی‌نظير و تفرجگاه‌ها در محورهاي مختلف استان (روستاهای هدف گردشگري)

مزایای بخش عمران شهری

فرصت هایی در زمینه های پسماند و انرژی های پاک، پارک های آبی و طراحی پارک و فضای سبز، راه اندازی و تجهیز شهربازی ها، زیرساخت ها و مبلمان شهری

مزایای بخش صنعت

برخورداري از صنايع بزرگ آلومينا، فولاد، لوله‌گستر، پتروشيمي، سيمان و فراهم بودن توسعه فعاليت‌های صنعتي در صنايع پايين دستي و ايجاد زنجيره ارزش