کلیپ فرصت‌های سرمایه‌گذاری

مزایای بخش کشاورزی


شرایط اقلیمی مساعد و متنوع و برخورداری نسبتا مناسب از نزولات آسمانی از نظر مقدار و توزیع پراکنش و دیگر پارامترهای موثر بر رشد

مزایای بخش گردشگری


برخورداري از جاذبه‌های گردشگری بی‌نظير و تفرجگاه‌ها در محورهاي مختلف استان (روستاهای هدف گردشگري)

مزایای بخش عمران شهری


فرصت‌هایی در زمینه‌های پسماند و انرژی‌های پاک، پارک‌های آبی و طراحی پارک و فضای سبز، راه‌اندازی و تجهیز شهربازی‌ها، زیرساخت‌ها و مبلمان شهری

مزایای بخش صنعت


برخورداري از صنايع بزرگ آلومينا، فولاد، لوله‌گستر، پتروشيمي، سيمان و فراهم بودن توسعه فعاليت‌های صنعتي در صنايع پايين دستي و ايجاد زنجيره ارزش