احیاء کاروانسرای رباط قلی ( اقامتگاه و سفره خانه سنتی )

کاروان سرای رباط قلي با هدف ارائه خدمات پذیرایي و تفریحي از قبیل: رستوران سنتي ، غرفه های تجاری و ... در روستای رباط قلي که در پنج کیلومتری جنوب شرقي روستای قلي در بخش سنخواست از توابع شهرستان جاجرم قرار دارد. مجتمع توریستي مورد نظر، با هدف ارائه خدمات توریستي -تفریحي و خدماتي – رفاهي بوده و لذا فعالیت این مجتمع را مي توان در قالب خدمات مستقیم به خانوارها دسته بندی نمود که از لحاظ ماهیت از نوع نهائي(مصرفي ) مي باشد.

کاروانسرای رباط قلي در زمیني به مساحت 3500 متر مربع عرصه و زیربنای متر مربع در روستای رباط قلي آماده واگذاری به بخش های خصوصي و سرمایه گذاران متقاضي مي باشد که در طرح حاضر سعي شده ، خدمات و مشخصات ارائه شده بر اساس یک الگوی استاندارد باشد که الگو فوق مي تواند توسط سرمایه گذار تغییر یابد ، لذا در حال حاضر پیش بیني بعمل آمده جهت خدمات قابل ارائه در این مجتمع شامل دپارتمان هایي به شرح ذیل مي باشد :

  1. رستوران سنتی به مساحت 200 متر مربع
  2. سوئیت های اقامتی معمولی با تعداد 8 واحد و زیربنای 150 متر مربع
  3. غرفه های تجاری با تعداد 15 غرفه و زیربنای 225 متر مربع


درصد مواد اولیه مورد نیازداخلی 0 درصد خارجی 0 درصد
درصد فروشبازار داخلی 0 درصد بازار خارجی 0 درصد
زمان اجرای پروژه0 (ماه)
اشتغال مستقیم (نفر)
مطالعه امکان سنجی انجام شده؟
زمین تهیه شده؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس و ...) اخذ شده؟
موافقت نامه شراکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی؟
توافق با پیمانکار داخلی / خارجی؟
زیرساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده؟
موافقت نامه مالی؟
دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشور های سازنده آنها فراهم شده؟
قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده؟


تعداد بازدید : 1105