روغن خام کلزا، روغن خام پنبه‌دانه و لینتر حاصل از پنبه‌دانه باقیمانده از عملیات استخراج و تصفیه روغن

در این طرح سه محصول اصلی روغن خام کلزا، روغن خام پنبه‌دانه و لینتر پنبه‌دانه باقی‌مانده از عملیات استخراج و تصفیه روغن به همراه دو محصول جنبی کنجاله پنبه‌دانه و کنجاله کلزا تولید می‌شوند. اطلاعات این محصولات در جدول زیر ارائه‌شده است.

جدول 1: مشخصات روغن خام کلزا و روغن خام پنبه‌دانه طبق طبقه‌بندی آیسیک

ردیف

نام محصول

نام انگلیسی محصول

کد آیسیک

تعرفه گمرکی

رده زیست‌محیطی

1

روغن خام کلزا

Crude colza oil

1514412306

15141100

4

2

روغن خام پنبه‌دانه

Crude Cotton-seed oil

1514412305

15121100

4

3

لینتر پنبه‌دانه باقی‌مانده از عملیات تصفیه روغن

Cotton linters

1514412420

14042000

4

4

کنجاله پنبه‌دانه

Cotton-seed cake

1514512426

23061000

4

5

کنجاله کلزا

Colza cake

1514512428

23064900

4

 درصد مواد اولیه مورد نیازداخلی درصد خارجی درصد
درصد فروشبازار داخلی درصد بازار خارجی درصد
زمان اجرای پروژه (ماه)
اشتغال مستقیم (نفر)
مطالعه امکان سنجی انجام شده؟
زمین تهیه شده؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس و ...) اخذ شده؟
موافقت نامه شراکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی؟
توافق با پیمانکار داخلی / خارجی؟
زیرساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده؟
موافقت نامه مالی؟
دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشور های سازنده آنها فراهم شده؟
قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده؟


تعداد بازدید : 367