احیای کاروانسرای رباط قره بیل ( اقامتگاه و سفره خانه سنتی )

کاروان سرای رباط قره بیل با هدف ارائه خدمات اقامتی و رفاهی از قبیل: سفره خانه سنتی، غرفه های تجاری و ... در روستای رباط قره بیل که در پنج کیلومتری جنوب شرقی روستای قلی در بخش سنخواست از توابع شهرستان جاجرم قرار دارد. مجتمع توریستی مورد نظر با هدف ارائه خدمات توریستی-تفریحی و خدماتی-رفاهی بوده و لذا فعالیت این مجتمع را می توان در قالب خدمات مستقیم به خانوارها دسته بندی نمود که از لحاظ ماهیت از نوع نهایی (مصرفی) می باشد.

کاروانسرای رباط قره بیل در زمیني به مساحت 3000 متر مربع عرصه و زیربنای 500 متر مربع در روستای رباط قره بیل آماده واگذاری به بخش های خصوصي و سرمایه گذاران متقاضي مي باشد که در طرح حاضر سعي شده ، خدمات و مشخصات ارائه شده بر اساس یک الگوی استاندارد باشد که الگو فوق مي تواند توسط سرمایه گذار تغییر یابد ، لذا در حال حاضر پیش بیني بعمل آمده جهت خدمات قابل ارائه در این مجتمع شامل دپارتمان هایي به شرح ذیل مي باشد :.

  • سفره خانه سنتي به مساحت 150 متر مربع
  • سوئیت های اقامتي معمولي با تعداد 10 واحد و زیر بنای 150 متر مربع
  • غرفه های تجاری با تعداد 8 غرفه و زیر بنای 150 متر مربع
  • پارکینگ به مساحت 1200 متر مربع
  • پارک بازی کودکان به مساخت 150 متر مربع
  •  


درصد مواد اولیه مورد نیازداخلی 0 درصد خارجی 0 درصد
درصد فروشبازار داخلی 0 درصد بازار خارجی 0 درصد
زمان اجرای پروژه0 (ماه)
اشتغال مستقیم (نفر)
مطالعه امکان سنجی انجام شده؟
زمین تهیه شده؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس و ...) اخذ شده؟
موافقت نامه شراکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی؟
توافق با پیمانکار داخلی / خارجی؟
زیرساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده؟
موافقت نامه مالی؟
دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشور های سازنده آنها فراهم شده؟
قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده؟


تعداد بازدید : 1396