کارخانه انواع کنسرو میوه، سبزیجات و حبوبات در بجنورد

 

جدول 1: مشخصات انواع کنسرو میوه و سبزیجات و حبوبات طبق طبقه‌بندی آیسیک

نام محصول

نام انگلیسی محصول

کد آیسیک

تعرفه گمرکی

رده زیست‌محیطی

انواع کنسرو میوه و سبزیجات و حبوبات

Canned fruit,vegetables and pulses

1513312391

2008

3

 

جدول 2: مشخصات زیر مجموعه انواع کنسرو میوه و سبزیجات و حبوبات طبق طبقه‌بندی آیسیک

نام محصول

نام انگلیسی محصول

کد آیسیک

تعرفه گمرکی

رده زیست‌محیطی

انواع کنسرو میوه

Canned fruit

1513412392

2008

3

کنسرو سبزیجات

Canned vegetables (prepared: preserved in brine or cooked

1513412396

20089900

3

کنسرو حبوبات

Canned pulses (prepared: preserved in brine or cooked)

1513412393

20089900

3درصد مواد اولیه مورد نیازداخلی 100 درصد خارجی 0 درصد
درصد فروشبازار داخلی درصد بازار خارجی درصد
زمان اجرای پروژه (ماه)
اشتغال مستقیم39 (نفر)
مطالعه امکان سنجی انجام شده؟
زمین تهیه شده؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس و ...) اخذ شده؟
موافقت نامه شراکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی؟
توافق با پیمانکار داخلی / خارجی؟
زیرساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده؟
موافقت نامه مالی؟
دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشور های سازنده آنها فراهم شده؟
قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده؟


تعداد بازدید : 844