احداث پرورش اسب و تولید مادیان و نریان (روستای سوخسو هاشم)

صنعت اسب در دنیا همیشه یکی از صنایع پول ساز با گردش مالی بالا بوده است چون از یک سو افراد بسیاری به نگهداری و پرورش اسب علاقهمند بوده اند و در آن سرمایه گذاری کرده اند و کم کم آن را به شکل اقتصادی در آورده اند و برای آن با تبلیغات و رسانه های جمعی بازار ایجاد کرده اند که این بازار به سرعت به سمت حرفه ای شدن پیش می رود و از سوی دیگر دولت ها همیشه در حال گسترش فعالیت های مرتبط با اسب بوده اند از دو منظر؛ یکی سرگرمی و دیگری اشتغالزایی.

 جنبه سرگرمي‌ : گاه استفاده‌های سیاسی نیز در بر داشته است بدین صورت که با‌ ايجاد مسابقات و کمک به تولید و ‌ايجاد رقابت بین تولید‌کنندگان از اسب به‌ عنوان یک ابزار ساده و کم هزینه برای سرگرم کردن مردم استفاده کرده است.

و از دیدگاه دیگر بخش اشتغالزایی‌ : صنعت اسب یکی از صنایع بسیار اشتغالزا است از تولید تا نگهداری و آموزش اسب برای مسابقات و خدمات وابسته و تولید لوازم سوارکاری که هنوز به صورت دستی تولید می‌شوند و فروش بالایی هم دارند. البته ‌اين بدان معنی نیست که نباید با تکنولوژی در تولید پیش رفت.

وجود استعداد ژنتیکی مناسب در اسب منطقه خراسان شمالی و توسعه آن از دلایل توجیهی طرح می باشد.درصد مواد اولیه مورد نیازداخلی درصد خارجی درصد
درصد فروشبازار داخلی درصد بازار خارجی درصد
زمان اجرای پروژه (ماه)
اشتغال مستقیم (نفر)
مطالعه امکان سنجی انجام شده؟
زمین تهیه شده؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس و ...) اخذ شده؟
موافقت نامه شراکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی؟
توافق با پیمانکار داخلی / خارجی؟
زیرساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده؟
موافقت نامه مالی؟
دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشور های سازنده آنها فراهم شده؟
قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده؟


تعداد بازدید : 1350