پرورش گوسفند داشتی در روستای باغلق در شهرستان راز و جرگلان

با توجه به وجود مراتع و آب و هوا مناسب و وجود بازار مناسب در منطقه ایجاد دامداری صنعتی و پرورش گوسفند داشتی یکی از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری می باشد. طرفیت سالانه این پروژه 1000 رأس می باشد و اشتغال 16 نفر به صورت مستقیم  دارا می باشد.درصد مواد اولیه مورد نیازداخلی درصد خارجی درصد
درصد فروشبازار داخلی درصد بازار خارجی درصد
زمان اجرای پروژه (ماه)
اشتغال مستقیم (نفر)
مطالعه امکان سنجی انجام شده؟
زمین تهیه شده؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس و ...) اخذ شده؟
موافقت نامه شراکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی؟
توافق با پیمانکار داخلی / خارجی؟
زیرساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده؟
موافقت نامه مالی؟
دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشور های سازنده آنها فراهم شده؟
قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده؟


تعداد بازدید : 1331