بازارچه دائمی صنایع دستی و سوغات راز و جرگلان

بازارچه دائمي صنایع دستي و سوغات راز و جرگلان با هدف ارائه خدمات صنایع دستي و فروش سوغات در منطقه جرگلان مابین روستای اشرف الاسلام و حسن آباد تاسیس خواهد شد .بازارچه صنایع دستي و سوغات راز و جرگلان در زمیني به مساحت 5000 متر مربع عرصه و زیربنای 630 متر مربع در محدوده جرگلان آماده واگذاری به بخش های خصوصي و سرمایه گذاران متقاضي مي باشد که در طرح حاضر سعي شده ،خدمات و مشخصات ارائه شده بر اساس یک الگوی استاندارد باشد که الگو فوق مي تواند توسط سرمایه گذار تغییر یابد ، لذا در حال حاضر پیش بیني بعمل آمده جهت خدمات قابل ارائه در این مجتمع شامل دپارتمان هایي به شرح ذیل مي باشد:

دپارتمان های این بازارچه صنایع دستي و سوغات عبارتند از :

  • 50غرفه تجاری به مساحت مجموعا 600 متر مربع
  • آلاچیق و پارکینگ


درصد مواد اولیه مورد نیازداخلی درصد خارجی درصد
درصد فروشبازار داخلی درصد بازار خارجی درصد
زمان اجرای پروژه (ماه)
اشتغال مستقیم57 (نفر)
مطالعه امکان سنجی انجام شده؟
زمین تهیه شده؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس و ...) اخذ شده؟
موافقت نامه شراکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی؟
توافق با پیمانکار داخلی / خارجی؟
زیرساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده؟
موافقت نامه مالی؟
دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشور های سازنده آنها فراهم شده؟
قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده؟


تعداد بازدید : 1335