مجتمع گردشگری باش کلاته

مجتمع گردشگری باش کلاته با هدف ارائه خدمات گردشگری ، پذیرایي و تفریحي از قبیل: رستوران ، سوئیت های اقامتي ، پارک بازی کودکان و غرفه های تجاری و ... در روستای باش کلاته واقع در بخش سملقان شهرستان مانه و سملقان تاسیس خواهد شد .

مجتمع گردشگری باش کلاته در زمیني به مساحت 30000 متر مربع عرصه و زیربنای .... متر مربع در روستای باش کلاته آماده واگذاری به بخش های خصوصي و سرمایه گذاران متقاضي مي باشد که در طرح حاضر سعي شده ،خدمات و مشخصات ارائه شده بر اساس یک الگوی استاندارد باشد که الگو فوق مي تواند توسط سرمایه گذار تغییر یابد ، لذا در حال حاضر پیش بیني بعمل آمده جهت خدمات قابل ارائه در این مجتمع شامل دپارتمان هایي به شرح ذیل مي باشد:
دپارتمان های این مجتمع توریستي –تفریحي و خدماتي – رفاهي عبارتند از :

  1. 8 غرفه تجاری به مساحت مجموعا 100 متر مربع
  2. رستوران سنتي به مساحت 150 متر مربع
  3. سوئیت های اقامتي معمولي با تعداد 8 واحد و زیر بنای 400 متر مربع
  4. پارک بازی کودکان به مساحت 200 متر مربع


درصد مواد اولیه مورد نیازداخلی درصد خارجی درصد
درصد فروشبازار داخلی درصد بازار خارجی درصد
زمان اجرای پروژه (ماه)
اشتغال مستقیم (نفر)
مطالعه امکان سنجی انجام شده؟
زمین تهیه شده؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس و ...) اخذ شده؟
موافقت نامه شراکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی؟
توافق با پیمانکار داخلی / خارجی؟
زیرساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده؟
موافقت نامه مالی؟
دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشور های سازنده آنها فراهم شده؟
قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده؟


تعداد بازدید : 1358