تولید انواع فنر(مارپیچ) در اسفراین

فنر هاي مارپيچ در اغلب خودرو هاي سواري امروزي استفاده ميگردد. فنر هاي تخت بيشتر در خودرو هاي سنگين وانت بار ها برخي suv ها استفاده مي شود. براي توليد فنر به صورت فنر تخت فرايند توليد لايه مياني فنر از برش ورق شروع شده فرآیند هاي سوراخكاري و شيار زني و پخ زني را طي كرده داخل كوره هاي پيش گرم ، كوره كرمكن مياني و سوراخكاري مياني و گرم كن سر ميشود و در نهايت به دستگاه teper انتقال ميبابد لايه هاي ديگر نيز تا حدودي به همين شكل طي ميشود و در نهايت مونتاژ ميگردد براي فنر هاي مارپيچ فرايند كمي متفاوت است زيرا اين فنرها يا به صورت جمع شونده هستند و يا باز شونده فرايند توليد در اين دو گونه فنر يكسان است فقط نحوه پيچيده شدن آنها فرق ميكند در روش توليد اين گونه فنر ها ابتدا مفتول آهني كشيده شده ( به صورت سرد يا گرم ) سپس مفتول به دست آمده در دستگاه فنر پيچ قرار گرفته پيچيده ميشود و در نهايت تاب گيري و آبکاري ميگردد. ساليانه در حدود ۲۵۰۰ تن در سال به كشور وارد مي شودكه ظرفيت مناسب ۱۵۰۰تن در سال پيشنهاد مي شود.درصد مواد اولیه مورد نیازداخلی 100 درصد خارجی 0 درصد
درصد فروشبازار داخلی 100 درصد بازار خارجی 0 درصد
زمان اجرای پروژه100 (ماه)
اشتغال مستقیم20 (نفر)
مطالعه امکان سنجی انجام شده؟
زمین تهیه شده؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس و ...) اخذ شده؟
موافقت نامه شراکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی؟
توافق با پیمانکار داخلی / خارجی؟
زیرساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده؟
موافقت نامه مالی؟
دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشور های سازنده آنها فراهم شده؟
قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده؟


تعداد بازدید : 976