پرورش بره پرواری در راز و جرگلان (زرنه)

در سال های اخیر پرواربندی گوسفند به دلیل سودآوری بالا، بازار فروش تضمیني و ریسک کم، طرفداران بسیاری
پیدا کرده و با اقبال عمومي مواجه شده است. از مزیت های اقتصادی این کسب و کار مي توان به اشتغال زایي در
مناطق مختلف، تولید گوشت مرغوب و پشم اشاره نمود. گوسفند در مقایسه با سایر حیوانات به جیره نگهدارى کمترى
احتیاج دارد و بیشتر غذاى دریافتى را صرف رشد و نمو مى کند همچنین نسبت به سایر دام ها مثل بز و یا طیور، مقاومت
خوبي به بیماریها و شرایط نامناسب رطوبتي و دمایي دارد. بنابراین میزان تلفات در این دام بسیار پایینتر بوده و
ریسک ضرر اقتصادی از این جهت برای دامدار کم تر است.
پرواربندی گوسفند نیاز به تجهیزات ارزان قیمتي داشته و به دلیل ریسک کم و بازگشت سریع سرمایه در کوتاه مدت،
از جذابیت مالي مطلوبي برخوردار است. جهاد کشاورزی، هر ساله بودجه مشخصي را در قالب وام به
طرحهای کشاورزی اختصاص ميدهد. با تهیه طرح توجیهي مناسب برای پرواربندی بره مي توان از بانک کشاورزی،
برای شروع این کسب وکار وام دریافت کرد. معاف از مالیات بودن تمام فعالیت های کشاورزی نیز خود یک نوع حمایت
دولتي برای این کسب و کار بوده و از دیگر جذابیت های مالي طرح محسوب مي شود.درصد مواد اولیه مورد نیازداخلی 100 درصد خارجی 0 درصد
درصد فروشبازار داخلی 100 درصد بازار خارجی 0 درصد
زمان اجرای پروژه100 (ماه)
اشتغال مستقیم7 (نفر)
مطالعه امکان سنجی انجام شده؟
زمین تهیه شده؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس و ...) اخذ شده؟
موافقت نامه شراکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی؟
توافق با پیمانکار داخلی / خارجی؟
زیرساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده؟
موافقت نامه مالی؟
دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشور های سازنده آنها فراهم شده؟
قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده؟


تعداد بازدید : 1164