پرورش بره پرواری در جاجرم(جلگه حوض)

در سال های اخیر پرواربندی گوسفند به دلیل سودآوری بالا، بازار فروش تضمیني و ریسک کم، طرفداران بسیاری
پیدا کرده و با اقبال عمومي مواجه شده است. از مزیت های اقتصادی این کسب و کار مي توان به اشتغال زایي در
مناطق مختلف، تولید گوشت مرغوب و پشم اشاره نمود. گوسفند در مقایسه با سایر حیوانات به جیره نگهدارى کمترى
احتیاج دارد و بیشتر غذاى دریافتى را صرف رشد و نمو مى کند همچنین نسبت به سایر دام ها مثل بز و یا طیور، مقاومت
خوبي به بیماری ها و شرایط نامناسب رطوبتي و دمایي دارد. بنابراین میزان تلفات در این دام بسیار پایین تر بوده و
ریسک ضرر اقتصادی از این جهت برای دامدار کمتر است.درصد مواد اولیه مورد نیازداخلی 100 درصد خارجی 0 درصد
درصد فروشبازار داخلی 100 درصد بازار خارجی 0 درصد
زمان اجرای پروژه100 (ماه)
اشتغال مستقیم7 (نفر)
مطالعه امکان سنجی انجام شده؟
زمین تهیه شده؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس و ...) اخذ شده؟
موافقت نامه شراکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی؟
توافق با پیمانکار داخلی / خارجی؟
زیرساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده؟
موافقت نامه مالی؟
دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشور های سازنده آنها فراهم شده؟
قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده؟


تعداد بازدید : 928