احداث مجموعه توریستي، خدماتي-رفاهي و تفریحي بش قارداش

مجتمع خدمات گردشگری –توریستي و خدماتي – رفاهي در زمیني به مساحت 4787 متر مربع عرصه و زیربنای 1630 متر مربع در منطقه پارک بش قارداش آماده واگذاری به بخش های خصوصي و سرمایه گذاران متقاضي مي باشد که در طرح حاضر سعي شده ،خدمات و مشخصات ارائه شده بر اساس یک الگوی استاندارد باشد که الگو فوق مي تواند توسط سرمایه گذار تغییر یابد ، لذا در حال حاضر پیش بیني بعمل آمده جهت خدمات قابل ارائه در این مجتمع شامل دپارتمان هایي به شرح ذیل مي باشد:
دپارتمان های این مجتمع توریستي –تفریحي و خدماتي – رفاهي عبارتند از :

  1. خدمات رستوراني شامل )کافي شاپ،کبابي ، پیتزا ،رستوران سنتي( به مساحت مجموعا 1050 مترمربع
  2. غرفه صنایع دستي به مساحت 50 متر مربع
  3. غرفه های تجاری به مساحت 100 متر مربع
  4. واحد های اقامتي به تعداد 5 واحد به مساحت 30 متر مربع
  5. آلاچیق به مساحت 400 متر مربع


درصد مواد اولیه مورد نیازداخلی 100 درصد خارجی 0 درصد
درصد فروشبازار داخلی 100 درصد بازار خارجی 0 درصد
زمان اجرای پروژه100 (ماه)
اشتغال مستقیم15 (نفر)
مطالعه امکان سنجی انجام شده؟
زمین تهیه شده؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس و ...) اخذ شده؟
موافقت نامه شراکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی؟
توافق با پیمانکار داخلی / خارجی؟
زیرساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده؟
موافقت نامه مالی؟
دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشور های سازنده آنها فراهم شده؟
قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده؟


تعداد بازدید : 1109