تولید شاتون به روش فرجينگ در بجنورد

یکي از اجزاي مهم موتور خودرو شاتون نام دارد. شاتون در حقيقت ميله اي ا ست که در موتور خودرو ها یا در پمپ هاي پيستوني ، وظيفه اتصال پیستون به ميل لنگ را دارد. در بين این قطعه و ميل لنگ موتور یک یاتاقان قرار دارد و منجر به تبدیل حرکت عمودي پيستون به حرکت دوراني آن مي شود این قطعه تا حد امکان سبک ساخته مي شود؛ همچنين در عين حال به اندازه کافي سخت و محکم هم مي باشد و به همين دليل این قطعه را با فولاد مي سازند تا استحکام مورد نياز را تامين نمایند. استحکام بالا براي شاتون ضروري بوده تا ضربه هاي ناشي از احتراق را تحمل کند. شاتون ها به صورت گسترده اي در انواع خودرو هاي سبک و سنگين کاربرد دارد. و توليد آن از زیر مجموعه هاي آهن و فولاد می باشد با توجه به برنامه بلند مدت دولت در زمينه افزایش توليد فولاد در کشور و در نتيجه افزایش محصولات پایين د ستي فولاد و هم چنين تلاش براي بالا بردن صادرات غير نفتي که خود به تنهایي مي تواند نوید گسترش پالایشگاه ها و صنایع پتروشيمي را داشته با شند بنابراین نياز کشور روز به روز افزایش مي هد. بنابراین با توجه به نياز کشور و به منظور کاهش واردات این محصولات در کشور استراتژیک بودن و هم چنين از اهميت بالایي برخوردار استدرصد مواد اولیه مورد نیازداخلی درصد خارجی درصد
درصد فروشبازار داخلی درصد بازار خارجی درصد
زمان اجرای پروژه (ماه)
اشتغال مستقیم42 (نفر)
مطالعه امکان سنجی انجام شده؟
زمین تهیه شده؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس و ...) اخذ شده؟
موافقت نامه شراکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی؟
توافق با پیمانکار داخلی / خارجی؟
زیرساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده؟
موافقت نامه مالی؟
دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشور های سازنده آنها فراهم شده؟
قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده؟


تعداد بازدید : 1254