معرفی مرکز

مطالعه آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۸) و تصویب نامه تشکیل مراکز خدمات سرمایه گذاری در استان های کشور (مصوب ۱۳۸۹) حاکی از این امر است که مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان وظیفه تسهیل و تسریع در امر صدور مجوزهای لازم برای سرمایه گذار را بر عهده دارند و ستاد سرمایه گذاری استان وظیفه رسیدگی به شکایات احتمالی سرمایه گذاران از دستگاه های اجرایی بابت عدم صدور مجوز (در صورت عدم وجود منع قانونی) و تاخیر در صدور مجوز سرمایه گذاری را به عهده دارند.
با توجه به اصلاحیه ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۹) و جزء (د) بند (۱) تصویب نامه تشکیل مراکز خدمات سرمایه گذاری در استان های کشور (مصوب ۱۳۸۹) محل استقرار دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان می باشد.
بر اساس تصویب نامه شماره ۲۶۹۸۶/۴۴۴۵۸ مورخ ۱۳۸۹/۸/۲ هیئت وزیران، رییس و نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان به ترتیب استاندار و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان می باشند. سایر اعضاء مرکز عبارتند از:
سازمان صنعت معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی ، اداره کل راه و شهرسازی ، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ، اداره کل ثبت اسناد و املاک ، کمیسیون هماهنگی بانک های استان ، شرکت شهرک های صنعتی ، اداره کل محیط زیست ، شرکت آب منطقه ای ، شرکت آب و فاضلاب شهری ، شرکت آب و فاضلاب روستایی ، شرکت توزیع برق و شرکت گاز
مهم ترین شرح وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری عبارت است از:
 • قبل از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی:
  • اطلاع رسانی و ارائه مشوق های لازم به سرمایه گذارن در ارتباط با امور به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری (داخلی و خارجی)
  • انجام هماهنگی و پشتیبانی لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران از دستگاههای ذیربط پیش از صدور مجوز سرمایه گذاری
  • پذیرش متقاضیان سرمایه گذاری در استان و پیگیری امور مربوط به سرمایه گذاری ها
  • دریافت درخواست سرمایه گذاران خارجی به همراه سایر مدارک مورد نیاز و هماهنگی با سازمان سرمایه گذاری به منظور صدور مجوز سرمایه گذاران
 • پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی:
  • انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات و تجهیزات، امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و ...
  • پیگیری مشکلات اداری متقاضیان سرمایه گذاری با سایر دستگاههای اجرایی
  • ایجاد هماهنگی بین دستگاهها در جهت رفع مشکلات و موانع مربوط به سرمایه گذاری
  • نظارت و راهبری طرح های سرمایه گذاری خارجی امور اجرایی و محتوایی
  • شناسایی و گردآوری فرصت های سرمایه گذاری استان
  • تهیه کتابچه راهنمای سرمایه گذاری استان
  • برگزاری کارگاه­های آموزشی به منظور آشنایی فعالان اقتصاد، مسئولان و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان با موضوع سرمایه گذاری
  • معرفی استان و توانمندی های اقتصادی آن با به کارگیری ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی