تولید فلورید آلومینیوم

فرم خلاصه وضعيت طرح
ساختار کلي طرح

۱)عنوان پروژه

تولید فلورید آلومینیوم

۲)بخش

صنعت و معدن
زيربخش:
ساخت مواد و محصولات شیمیایی

۳)نوع توليدات/خدمات

فلورید آلومینیوم

۴)مکان

شهرک صنعتي

۵)شرح پروژه

محصول تولید مورد نظر در این طرح فلورید آلومینیوم می باشد. اینماده یک ترکیب معدنی است که با فرمول ALF3 مشخص می شود. از هم خانواده های این ترکیب ها می توان آلومینیوم هیدروکسید و هیدروژن فلورید را نام برد. یکی از کاربردهای نو از فلورید آلومینیوم استفاده از آن جهت تولید شمش آلومینیوم به روش هال هرولت می باشد که در آن از الکترولیز نمک مذاب، آلومینیوم تولید می گردد.  آلومینیوم فلوراید به عنوان ماده اصلی در این صنعت بسیار کاربرد دارد. از دیگر موارد استفاده از فلورید آلومینیوم، تولید کریولیت با فرمول ALF3 NA6 است. از کریولیت در صنایع شیشه و اپتیک استفاده می شود و ماده معدنی بسیار کمیابی می باشد.

مشوق ها و مزیت ها:

معافیت مالیاتی ده ساله ۱۰۰ درصد

وجود صنایع بالا دستی آلومینا

۶)ظرفيت پروژه

۵۰۰۰ تن
وضعيت پروژه

۷)درصد مواد اوليه مورد نياز

داخلی ۶۶ درصد
خارجی ۳۴ درصد

۸)درصد فروش

بازار داخلی ۹۰ درصد
بازار خارجی ۱۰ درصد
۱۰)وضعيت پروژه

مطالعه امکان سنجی انجام شده است؟

بلي

زمین تهیه شده است؟

خير

مجوز های قانون(جواز تاسیس، سهمیه ارزی، محیط زیست و...) اخذ شده است؟

موافقتنامه شراکت با سرمایه گذارداخلی/ خارجی؟

خير

موافقتنامه مالی؟

خير

توافق با پیمانکارداخلی/خارجی؟

خير

زیر ساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده است؟

بلي

دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشورهای سازنده آن ها فراهم شده است؟

خير

قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده است؟

خير
ساختار مالي

۱۱)جدول مالي

شرحهزينه رياليمورد نيازهزينه ارزي مورد نيازجمع کل(ميليون يورو)
ميليارد ريالنرخ ارزميليون يورو
سرمايه ثابت۲۴/۶۶
سرمايه در گردش۲/۵۴
جمع کل۲۷/۲۰

ارزش حال خالص (NPV) يورو

۲۱۹۴۵۰ میلیون ریال

تعداد سال هاي محاسبه ارزش حال خالص(NPV)

۱۲ سال

نرخ بازدهی داخلی (IRR)(درصد)

درصد۴۴/۴۶

دوره بازگشت سرمایه(سال)

۴/۰۴ سال
اطلاعات کلي

۱۲)نحوه تأمین مالی

سرمایه گذاری مستقیم

۱۳)نوع پروژه

تاسيس
۱۴)مشخصات شرکت

نوع مالکيت

ساير
دسته‌بندي: