توليد سود جامد

فرم خلاصه وضعيت طرح
ساختار کلي طرح

۱)عنوان پروژه

توليد سود جامد

۲)بخش

صنعت و معدن
زيربخش:
ساخت مواد و محصولات شیمیایی

۳)نوع توليدات/خدمات

تولید سود جامد

۴)مکان

شهرک صنعتي

۵)شرح پروژه

سود سوزآور ازجمله محصولاتی است که به‌طور گسترده در صنایع آلومینیوم و شرکت آلومینای ایران مورداستفاده قرار می‌گیرد. (میزان مصرف کارخانه آلومینای ایران به میزان ۱۰۵ هزار تن است)

مزیتها و مشوق ها:

وجود صنایع بالا دستی و تکمیلی - بخشودگی مالیاتی در مناظق محروم شامل راز،مانه و سملقان،گرمه و جاجارم

- طرح فوق  از فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی می باشد . تامین مواد کارخانه های آلومینا - قیمت مناسب زمین شرکت شهرکهای صنعتی

۶)ظرفيت پروژه

۵۰۰۰تن
وضعيت پروژه

۷)درصد مواد اوليه مورد نياز

داخلی ۹۰ درصد
خارجی ۱۰ درصد

۸)درصد فروش

داخلی ۶۰ درصد
خارجی ۴۰ درصد

۹)زمان اجراي پروژه

۲۴ ماه
۱۰)وضعيت پروژه

مطالعه امکان سنجی انجام شده است؟

بلي

زمین تهیه شده است؟

خير

مجوز های قانون(جواز تاسیس، سهمیه ارزی، محیط زیست و...) اخذ شده است؟

موافقتنامه شراکت با سرمایه گذارداخلی/ خارجی؟

خير

موافقتنامه مالی؟

خير

توافق با پیمانکارداخلی/خارجی؟

خير

زیر ساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده است؟

بلي

دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشورهای سازنده آن ها فراهم شده است؟

خير

قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده است؟

خير
ساختار مالي

۱۱)جدول مالي

شرحهزينه رياليمورد نيازهزينه ارزي مورد نيازجمع کل(ميليون يورو)
ميليارد ريالنرخ ارزميليون يورو
سرمايه ثابت۴۲۰.۰۰۲۲.۱۹۵
سرمايه در گردش۳۲.۰۰
جمع کل۴۵۲.۰۰۲۲.۱۹۵

ارزش تجهیزات و ماشین آلات خارجی(ميليون يورو)

۲۲.۱۹۵

ارزش تجهیزات و ماشین آلات داخلی(ميليون يورو)

۳۶۰.۰۰ میلیارد ریال

نرخ بازدهی داخلی (IRR)(درصد)

۴۴ درصد

دوره بازگشت سرمایه(سال)

۴.۳ سال
اطلاعات کلي

۱۲)نحوه تأمین مالی

سرمایه گذاری مستقیم

۱۳)نوع پروژه

تاسيس
۱۴)مشخصات شرکت

نوع مالکيت

ساير
مدارک مورد نياز

مدارک مورد نياز

مشوق و مزیت‌ها
• وجود صنایع بالادستی و تکمیلی -بخشودگی مالیاتی در مناطق محروم شامل راز، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم
• طرح فوق از فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی می باشد-تامین مواد کارخانه‌های آلومینا-قیمت مناسب زمین شرکت شهرک‌های صنعتی
دسته‌بندي: