فرم خلاصه وضعیت سرمایه‌گذاری

فرم خلاصه وضعیت سرمایه‌گذاری

براي ثبت پروژه سرمايه‌گذاري جديد مي‌توانيد از اين بخش فرم جديدي را بصورت آنلاين ثبت و براي مرکز خدمات سرمايه‌گذاري بفرستيد؛‌ يا فرم چاپي را از پيوست دريافت و پس از تکميل، بصورت دستي به مرکز خدمات سرمايه‌گذاري تحويل نماييد.

براي تکميل آنلاين اين فرم، نخست بايد فرم اطلاعات سرمايه‌گذار را پر کرده باشيد؛ در غير اينصورت اطلاعات فرم قابل ثبت نخواهد بود.