مشوق های گردشگری

ردیف شرح مشوق مشمولین مشوق مناطق مشمول مجوز مستند قانونی ملاحظات
همه مناطق مناطق محروم
۱ براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری از هیأت سرمایه گذاری خارجی ایران به طور کامل پوشش داده خواهد شد.گسترش حوزه فعالیت سرمایه گذاران خارجی از جمله امکان پذیر شدن سرمایه گذاری در زیرساخت ها، ، به رسميت شناختن روش های جدید سرمایه گذاری خارجی همچون تأمین مالی پروژه ای (Financing Project) ترتیبات بیع متقابل (Buy Back) و انواع روش های ساخت بهره برداری و واگذاری (BOT)، کوتاهترشدن فرآیند درخواست پذیرش و تصویب سرمایه گذاری خارجی در هیأت سرمایه گذاری خارجی از جمله مزیت های قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می باشد. در حوزه تأمین مالی خارجی (فاینانس)، براساس قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، حداقل ده درصد از سهمیه فاینانس کل کشور باید به امر توسعه طرح های گردشگری و صنایع دستی اختصاص یابد که با توجه به پیگیریهای انجام شده توسط معاونت سرمایه گذاری و طرحها در سال ۱۳۸۷ برای چند پروژه دارای اولویت به ارزش تقریبی ۸۰۰ میلیون دلار گواهی مسدودی ارزی صادر شده است. تمامی سرمایه گذاران خارجی و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای مصوبه از هیأت سرمایه گذاری خارجی باشند X   قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب در سال ۸۷ برای پروژه های دارای اولویت ۸۰۰ میلیون دلار گواهی مسدودی ارزی صادر شده است.
۲ براساس مصوبه دولت، به منظور فراهم نمودن زمینه جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اقدام به تصویب بیش از ۱۱۶۶منطقه نمونه گردشگری در مناطق مستعد کشور و قطب های گردشگری نموده است. مناطق مزبور برحسب ظرفیت پذیرش گردشگر در چهار سطح بین المللی، ملی، استان و محلی برای ارایه خدمت به گردشگران داخلی و خارجی ایجاد می شود.هر منطقه دارای مراکز خدماتی، رفاهی، فرهنگی و گردشگری از جمله واحدهای اقامتی، پذیرایی، خرید، تولید و عرضه صنایع دستی، فرهنگی، هنری، تفریحی، ورزشی، پارک ها و سایر خدمات گردشگری خواهد بود. در این راستا کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مکلفند پس از تأسیس منطقه نمونه، خدمات خود را تا ورودی منطقه با شرایط و نرخ های مصوب در شهرها و روستاهای هم جوار منطقه به سرمایه گذاران و بهره برداران ارایه نمایند. تمامی سرمایه گذاران داخلی و خارجی X   براساس مصوبه دولت به شماره ۶۸۴۳/ت ۳۲۴۰۰ ک مورخ ۱۱/۲/۸۴ براساس مصوبه دولت ۱۱۶۶ منطقه به تصویب رسیده است.
۳ یکی از مهمترین مشوق های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران معافیت مالیاتی می باشد. براساس تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم تمامی تأسیسات گردشگری دارای پروانه بهره برداری هر سال از پرداخت ۵۰ درصد از مالیات مشمول معاف هستند. سرمایه گذاران بخش تأسیسات گردشگری X   براساس تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مسقیم براساس قانون تأسیسات گردشگری دارای پروانه بهره برداری از ۵۰ درصد مالیات معاف هستند
۴ نرخ هتل هایی که از سال ۱۳۷۱ به بعد به بهره برداری رسیده اند براساس مصوبه شماره ۱۹۲۴/۶۲ مورخ ۴/۵/۱۳۷۱ سازمان برنامه و بودجه که در مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۱ در شورای عالی اقتصاد تصویب گردیده از ضوابط نرخ گذاری معاف می باشد. این مسئله بدین معنی است که مدیریت هتل با سیاست های داخلی خود می تواند به اقتضای شرایط زمانی نرخ مناسب را اعمال نماید. سرمایه گذاران بخش تاسیسات گردشگری X براساس مصوبه شماره ۱۹۲۴/۶۲ مورخ ۴/۵/۷۱ شورای عالی اقتصاد   براساس این مصوبه سرمایه گذاران معاف از ضوابط نرخ گذاری می باشند و نرخ
هتل ها به اقتضای شرایط زمانی تعیین می گردد.
۵ فرصت های سرمایه گذاری در بخش گردشگری نیز در پیرامون محورهای ذیل در قالب بسته فرصت ها به زبان های فارسی و انگلیسی تهیه و آماده ارایه به سرمایه گذاران است:
 • مناطق نمونه گردشگری
 • تأسیسات اقامتی هم چون هتل، متل و کمپینگ
 • سایت های طبیعت گردی و روستاهای هدف گردشگری
 • شهرک ها و بازارچه های صنایع دستی
 • اماکن تاریخی قابل احیاء پایگاه های میراث فرهنگی
 • مجتمع های آب درمانی
 • بسته های سرمایه گذاری نوار ساحلی
 • بسته های سرمایه گذاری خدمات گردشگری
 • بسته های سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی

فرصت های سرمایه گذاری تهیه شده این امکان را برای سرمایه گذار فراهم می آورد تا ضمن اطلاع از خلاصه مشخصات اقتصادی، مالی و فنی پروژه، از پیشرفت فیزیکی پروژه، محل اجرای پروژه و سایر مشخصات طرح مطلع گردند.

سرمایه گذاران در بخش ایجاد تأسیسات گردشگری X   تدوین بسته فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری به زبان فارسی و انگلیسی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بسته های سرمایه گذاری این فرصت را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد تا خلاصه مشخصات اقتصادی مالی و فنی پروژه و پیشرفت فیزیکی محل اجرای پروژه آگاهی یابند
۶ تسهیلات سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با سرمایه گذاران بخش گردشگری:
براساس توافقنامه دو جانبه منعقد شده در سال ۱۳۸۶ بین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخصوص ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های گردشگری تمهیدات مناسبی به منظور تسهیل در اجرای پروژه های گردشگری اندیشیده شده است.
طرح ها و پروژه های گردشگری X   تفاهم نامه دوجانبه بین میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۸۶ تسهیل در ارزیابی زیست محیطی اجرای پروژه های گردشگری
۷ براساس ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، به منظور تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاه ها و سایر تأسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:
 1. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.
 2. سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات
 3. کل منابع طبیعی استانها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی مورد نیاز را به قیمت منطقه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.
 4. تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتل ها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده (۵) موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.
 5. عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط به پرداخت خواهد شد.
سرمایه گذاران X   براساس ماده ۲۲ قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز تأسیسات گردشگری را به صورت اجاره به شرط تملیک ۵ ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد
۸ براساس ماده ۱ قانون حفاظت و بهره وری از جنگل ها و مراتع، حفاظت و بهره برداری عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت اخذ نموده باشند.
براساس ماده ۳ قانون فوق، بهره برداری از منابع مذکور در ماده ۲ توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور استحصال چوب و هیزم و ذغال باید طبق طرحی به عمل آید که به تصویب سازمان جنگلبانی رسیده باشد و سازمان مزبور با رعایت مفاد طرح های مصوب پروانه بهره برداری صادر خواهد نمود.
سرمایه گذاران X   ماده ۱ قانون حفاظت و بهره وری از جنگل ها و مراتع کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه ها طبیعی و اراضی جنگلی جزو انقال و ثروت عمومی است و متعلق به دولت است. ولواینکه قبل از تصویب این قانون افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت اخذ نموده باشند
۹ براساس ماده ۶ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی (مصوب ۱۳۷۰) سازمان زمین شهری، شهرداری ها، سازمان جنگل ها و مراتع کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط موظفند زمین مورد نیاز برای احداث تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به قیمت منطقه ای یا تمام شده به گونه ای که موجب تقلیل درآمد عمومی نشود به متقاضیان واگذار نمایند. سرمایه گذاران X   ماده ۶ قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی کلیه دستگاه های مرتبط با حوزه گردشگری موظفند اراضی مورد نیاز تأسیسات گردشگری را به قیمت
منطقه ای یا تمام شده به متقاضیان واگذار نمایند
۱۰ براساس ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از جمله موسسات داخل تأسیسات جهانگردی، از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع می باشند و شهرداری ها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین براساس تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی، فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت کنند.
همچنین براساس تبصره ماده فوق الذکر شهرداری ها موظفند برای افزایش زیرینای تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی عوارض مقرر را براساس تعرفه بخش صنعت و با حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت کنند علاوه براین بر اساس بند ب ماده صدرالذکر، تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی از نظر هزینه های سوخت، آب، برق و تلفن اعم از انشعاب و مصرف مشمول تعرفه های بخش صنایع است و دستگاه های ذیربط موظفند هزینه های مربوط را فارغ از نوع پروانه ساخت، کاربری محل و میزان مصرف براساس تعرفه بخش صنعت محاسبه و دریافت کنند.
همچنین براساس تبصره ماده فوق الذکر شهرداری ها موظفند برای افزایش زیرینای تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی عوارض مقرر را براساس تعرفه بخش صنعت و با حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت کنند.
علاوه براین بر اساس بند ب ماده صدرالذکر، تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی از نظر
هزینه های سوخت، آب، برق و تلفن اعم از انشعاب و مصرف مشمول تعرفه های بخش صنایع است و
دستگاه های ذیربط موظفند هزینه های مربوط را فارغ از نوع پروانه ساخت، کاربری محل و میزان مصرف براساس تعرفه بخش صنعت محاسبه و دریافت کنند .
سرمایه گذاران X   ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی براساس این آیین نامه نامه تمامی تأسیسات گردشگری از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع می باشند