قوانین و مشوق‌های گمرکی

حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد دستگاه‌ها وارد می‌گردد. در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده دستگاه آماده باشد به تشخیص وزارت صنایع و معادن به ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض ماده یا دستگاه آماده مربوط  به وصول خواهد شد.

تبصره: به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت می‌تواند به پیشنهاد وزارت صنایع در حقوق گمرکی مربوط به مواد اولیه و قطعات ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و دستگاه‌های الکترونیک و وسایل حمل و نقل که کارخانه‌های داخلی به کشور وارد و در آن کارخانه‌ها تکمیل و یا سوار و یا ساخته می‌شود به میزان لازم تخفیف داده و یا به کلی معاف کند.

بر اساس مصوبه هیات وزیران مواد اولیه و اجزای مورد نیاز برای واحدهای ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات که برای صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولید می‌نماید، مشمول هر یک از ردیف‌های تعرفه گمرکی باشند به تشخیص وزارت صنایع و معادن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند.

ماده (۱۲) :

واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل ، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به صورت موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد معاف است.

ماده (۱۴):

مابه التفاوت اخذ شده توسط  سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که درآیین‌نامه مشخص می‌شود به صادرکننده مسترد می‌گردد.

تبصره ۳: در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی که به صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعی، پس از صدور محصول به ماخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد.

تبصره ۴: در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن‌ها از خارج کشور وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می باشد.

تبصره ۵: چنانچه کالای تولید داخل به سازمان ها و اشخاص که در رابطه با کالاهای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شوند وجه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد.

ماده (۱۹):

دولت می‌تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیئت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.