مشوق های شهرک‌های صنعتی استان

 • ارائه خدمات به موقع و سریع جهت ارائه امور زیربنایی و با حداقل قیمت به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی
 • تهیه زمین مناسب برای اجرای طرح‌های صنعتی با توجه به مکان‌یابی و طراحی انجام شده مطابق با اصول فنی و مهندسی و آخرین روش‌های شهرک‌سازی
 • عدم نیاز سرمایه‌گذاران به کسب مجوز از دستگاه‌های دولتی
 • مستثنی بودن شهرک‌های صنعتی از قانون شهرداری‌ها
 • صدور مجوزهای ساخت و ساز و پایان کار در کوتاهترین زمان ممکن به صورت رایگان توسط شرکت شهرک‌های صنعتی
 • امکان اجازه یا خرید سالن‌های آماده برای تسریع در بهره‌برداری از واحدهای تولیدی
 • برخورداری از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها (واحدهای مستقر در شعاع ۳۰ کیلومتری مراکز استان‌ها به استثنای تهران و اصفهان و شهرهای بالای ۳۰۰ هزار نفر که در شهرک‌های صنعتی مستقر می‌باشند).
 • برخورداری از مزایای تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌ها در صورت انتقال کارخانه‌های واقع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و حوزه‌های استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز، اصفهان) به شهرک‌های صنعتی به میزان ۵۰ درصد.
 • دریافت بهاء زمین کارخانجات نساجی مستقر در محدوده قانونی شهرها درصورت انتقال به شهرک‌های صنعتی پس از دو سال طی اقساط پنج ساله.
 • بخشودگی قسمتی از هزینه‌های انتفاع از تاسیسات برای واحدهایی که زودتر از زمان پرداخت اقساط خود به بهره‌برداری می‌رسند. شرایط اصلی استفاده از این بخشودگی تخصیص حداقل ۳۰ درصد از زمین به زیر بنا می‌باشد.
 • بخشودگی ۱۰۰ درصد مابقی از هزینه خرید زمین برای واحدهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی که در مدت دو سال به بهره‌برداری برسند.
 • دریافت بهاء مورد زمین مورد نیاز کارخانجات نساجی مستقر در محدوده قانونی شهرها پس از دو سال و با اقساط پنج ساله که به شهرک‌های صنعتی منتقل شود.
 • دریافت هرینه انشعاب برق واحدها طی اقساط ۵ ساله و بدون بهره
 • هزینه انتفاع از اراضی و تاسیسات در شهرک‌های صنعتی به صورت ذیل دریافت می‌شود.
 • مبلغ ۳۰% قرارداد به صورت نقد و مابقی طی اقساط ۳۰ ماهه ( ۱۰ قسط سه ماهه).
 • ایثارگران برابر تعریف مصوبه مجلس شورای اسلامی مبلغ ۲۰% نقد و مابقی طی اقساط ۴ ساله.
 • دارندگان ثبت اختراع و قهرمان‌های تیم‌های ملی مبلغ ۲۰% نقد و مابقی طی اقساط ۳۰ ماهه.