مدیران، اعضا و نمايندگان

استانداری خراسان شمالی
استاندارخراسان شمالی و رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری و رییس ستاد سرمایه گذاری استان
شماره‌های تماس
۰۵۸۳۲۲۶۵۴۰۰
نشانی سازمان
استان خراسان شمالی - شهرستان بجنورد - میدان دفاع مقدس
درباره من
استانداری خراسان شمالی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری و قائم مقام ستاد سرمایه گذاری استان
شماره‌های تماس
۰۵۸۳۲۲۶۵۴۰۰
نشانی سازمان
استان خراسان شمالی - شهرستان بجنورد - میدان دفاع مقدس
درباره من
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
بجنورد،‌خيابان دهخدا، دهخدا ۲۱
درباره من
اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان
رییس گروه سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادر و دارایی استان
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
بجنورد،‌خيابان دهخدا، دهخدا ۲۱
درباره من
اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان
کارشناس سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادر و دارایی استان
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
بجنورد،‌خيابان دهخدا، دهخدا ۲۱
درباره من
شركت آب منطقه‌اي
شماره‌های تماس
۰۵۸۴-۲۲۶۳۱۵۷
۰۵۸۴-۲۲۶۳۲۸۲
نشانی سازمان
درباره من
سازمان حمل و نقل و پايانه‌ها
شماره‌های تماس
۰۹۱۵۳۸۴۱۲۷۲
۰۵۸۵۲۲۴۹۵۹۰ داخلي ۱۵۶
نشانی سازمان
درباره من
شرکت شهرک‌های صنعتی
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
اداره کل منابع طبیعی
شماره‌های تماس
۰۹۱۵۵۷۶۴۰۵۴
نشانی سازمان
درباره من
اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
شماره‌های تماس
۰۹۱۵۳۸۴۷۹۸۷
نشانی سازمان
درباره من
استانداری خراسان شمالی
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
استانداری خراسان شمالی
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
استانداری خراسان شمالی
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
اداره کل حفاظت محیط زیست
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
سازمان جهاد کشاورزی
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
سازمان صنعت معدن تجارت
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
اداره کل راه و شهرسازی
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
امور اراضی
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
شرکت توزیع برق
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
شرکت گاز
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
شهرداری بجنورد
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
نيروي انتظامي
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
شرکت آب و فاضلاب روستایی
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
اداره کل امور مالیاتی
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
اداره کل ثبت اسناد
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
نظام مهندسی کشاورزی
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
شرکت آب و فاضلاب
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
شرکت مخابرات
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من
بانک ملي
شماره‌های تماس
نشانی سازمان
درباره من