فرصت‌های زیاد برای همکاری و سرمایه‌گذاری در استان خراسان شمالی

فرصت‌های زیاد برای همکاری و سرمایه‌گذاری در استان خراسان شمالی
دلپسند، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، در نشست مشترک با هیات تجاری و سرمایه‌گذار آلمانی:
در خراسان شمالی با توجه به وجود زیرساخت‌های ارتباطی، و توسعه‌ای و قابلیت‌های فراوان در حوزه انرژی پاک و محصولات کشاورزی پاک و گردشگری مبتنی بر تنوع قومی و مجاورت با کشورهای همسایه فرصت‌های زیادی برای همکاری و سرمایه‌گذاری وجود دارد.