اصلاحیه شیوه‌نامه نحوه محاسبه

شیوه نامه

به استناد بند ۴ صورتجلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان به شماره ۴۱/۱۲۴۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ مبنی بر بررسی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با واگذاری اراضی؛ به پیوست می‌تواند اصلاحیه دوم شیوه‌نامه نحوه محاسبه حقوق عرفی بهره‌برداران مرتع را دریافت نمایید.

فایل پیوست

عنوان فایلحجم فایل
شیوهنامه محاسبه حقوق بهره‌برداری۱۷۸۰ کیلوبایت