مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان خراسان شمالی|طرح واگذاری استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب

طرح واگذاری استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان خراسان شمالی

Home » Node » طرح واگذاری استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب
طرح واگذاری استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب بجنورد به روش بیع متقابل
Waste Water

هدف طرح:

  • ارتقاء سطح بهداشت عمومی و حفظ و صیانت از منابع آب و خاک و محیط زیست
  • استفاده از پساب تولیدی در صنعت  یا کشاورزی

 

احجام طرح:

  • اجرای ۲۸۴ کیلومتر شبکه فاضلاب
  • ارتقاء مدول اول و دوم تصفیه خانه فاضلاب بجنورد تا ظرفیت ۴۵۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز
  • نصب ۵۵۰۰۰ فقره انشعاب

 

مدت طرح:

  • طول دوره اجرای شبکه: ۴ سال  
  • طول دوره اجرای تصفیه خانه : ۳ سال
  • طول دوره بهره برداری:  براساس شریط آتی تعیین خواهدشد

 
 

برآورد ریالی طرح:

  • ۱۶۸۰ میلیارد ریال در سال پایه ۹۵
  • حجم پساب تولیدی : ۲/۲۰ میلیون متر مکعب در سال ( افق طرح )