پرورش شتر مولد در گرمه (رباط عشق)

وجود مراتع فقیر و گشترده  در شهرستان گرمه و استفاده بهینه از این مراتع فرصت مناسبی برای پرورش شتر مولد جهت تولید گوشت و شیر می باشد. این پروژه با ظرفیت سالانه 50 نفر طراحی شده است و اشتغال زایی مستقیم 2 نفر را در پی دارد.

سایر اطلاعات در پیوست موجود می باشد.درصد مواد اولیه مورد نیازداخلی 100 درصد خارجی 0 درصد
درصد فروشبازار داخلی 100 درصد بازار خارجی 0 درصد
زمان اجرای پروژه100 (ماه)
اشتغال مستقیم2 (نفر)
مطالعه امکان سنجی انجام شده؟
زمین تهیه شده؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس و ...) اخذ شده؟
موافقت نامه شراکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی؟
توافق با پیمانکار داخلی / خارجی؟
زیرساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده؟
موافقت نامه مالی؟
دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشور های سازنده آنها فراهم شده؟
قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده؟


تعداد بازدید : 1011