تولید شمش منیزیم

منيزیم یک فلز راهبردي است .به دليل داشتن چگالي بسيار پایين به عنوان سبک ترین فلز سازه ای با عدد اتمي 12 و دارا بودن مشخصات فلزي مناسب مثل جوش پذیري، ماشين کاري آسان، لحيم پذیري و ...در صنایع مختلف از جمله خودرو سازي مورداستفاده قرار مي گيرد . منيزیم در صنعت به صورت خالص، اکسيد منيزیم و آلياژ کاربرد دارد. منيزیم خالص نرم و فاقد ا ستحکام است و در مواد آتش زا، موشک هاي منور، بمب هاي آتش زا، سوخت جنگ افزارها و احياي فلزات گرانبها مثل تيتانيوم به دليل ميل ترکيبي بالاي این فلز با اکسيژن به کار مي رود. اکسيد منيزیم تحت نام منيزیت و دولوميت در توليد شيشه، صنایع عایق، سيمان، توليد رنگ برها، کودهاي شیميایی، انواع خوراك دام، ساخت نسوزها و دیرگدازها، کمک ذوب در ذوب فلزات آهني و غيرآهني، پالایش و تصفيه فاضلاب ها، زدودن فلزات سنگين و سيليکات ها و موارد بسيار دیگر کاربرد دارد، اما آنچه منيزیم را این روزها در سطح جهان بارز کرده است، آلياژ آن با فلزات دیگر مثل آلومينيم است که به صورت هاي شمش و شکل یافته ، مورد مصرف قرار مي
گيرد و تقاضاي جهاني براي آن روزافزون است.درصد مواد اولیه مورد نیازداخلی درصد خارجی درصد
درصد فروشبازار داخلی درصد بازار خارجی درصد
زمان اجرای پروژه (ماه)
اشتغال مستقیم77 (نفر)
مطالعه امکان سنجی انجام شده؟
زمین تهیه شده؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس و ...) اخذ شده؟
موافقت نامه شراکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی؟
توافق با پیمانکار داخلی / خارجی؟
زیرساخت ها (برق، آب، ارتباطات، سوخت، راه و ...) فراهم شده؟
موافقت نامه مالی؟
دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و کشور های سازنده آنها فراهم شده؟
قرارداد خرید ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی بسته شده؟


تعداد بازدید : 1149